Styrelsen

Av Anders, september 1, 2010 11:55 f m

Ordf.

Kjell Eriksson

Ekholmens Säteri

0530-204 00

070-322 59 80

kjell.eriksson@pn.lrf.se

Mikael Forsebo

Lövnäs

073-182 88 29

mikael-larsson@hotmail.com

Bertil Hagsgård

Gasebergsängen

070-984 53 93

uno@rosenrummet.se

Thomas Sylvesson

Tängelsbol

070-652 34 97

thomas.sylvesson@pn.lrf.se

Gunnar Gustavsson

Hästhagen

070-889 92 25

gajanbiogas@hotmail.com

Per-Olof Himer

Bäckens gård

070-531 21 75

pohilmer@mail.com

Peter Eriksson

Lövås

0730-75 56 00

peter.eriksson@innovatum.se

Fredrik Kvantenå

Qvantenburg

fredrik.kvantena@gmail.com

070-4850299

Anders Broberg

Backarna

070-4029806

anders.bbk@telia.com

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy