Om Biogas Dalslands ekonomisk förening

Av Anders, september 1, 2010 8:40 e m
Biogas Dalsland Ekonomisk Förening
Biogas Dalsland ekonomiska förening har vuxit fram för att ge möjlighet för lantbrukare
och för privat personer att vara delaktiga/delägare i biogas produktion
och distribution.
Biogas Brålanda
Projektet Biogas Brålanda startades med syfte att producera biogas småskaligt på gårdsnivå, och transportera gasen i ledning till uppgradering och vidare  som fordonsbränsle till kund.

Skiss över konceptet

Funktioner i Brålanda Biogas:

Biogasanläggningarna på gårdarna ägs och drivs av lantbrukarna.

Biogas Brålanda AB är driftsbolaget, som tar hand om biogasen hos producenten(lantbrukaren) och via ledningsnätet och uppgraderingsanläggning tillhandahåller fordonsgas vid tankställe.

Nätbolaget AB bygger och äger gasledningsnätet, där driftsbolaget hyr in sig för att transportera gasen.

Ägarförhållande:

Biogas Dalsland ekonomisk förening där biogasproducenter ska vara medlemmar,och där allmänheten erbjuds att gå med och på så sätt bli delaktiga

i projektet.

Trolhättan Energi AB (ägs av Trollhättans kommun) har många års erfarenhet, och ett gediget kunnande om fordonsgas, vilket projektet har stor nytta av.

Biogas Brålanda AB ägs av:

Biogas Dalsland ek. för. 33,3%

Trollhättan energi AB 66,7%

Nätbolaget AB ägs av:

Vänersborgs kommun 73%

Melleruds kommun 18%

Biogas Brålanda AB 9%

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy