Gasleveranser Februari 2016

Av Per, mars 3, 2016 2:26 e m

Gasleveranser från Biogasproduktionen i Brålanda kommer månadsvis presenteras på denna hemsida med Normalkubikmeter gas/dygn i tre olika diagram. Energiinnehåller i en Normalkubikmeter fordonsgas är 9,67kWh/Nm3. I rågasen som levereras till Dahlbergs för värmeproduktion är energiinnehållet ca 6,3kWh/Nm3

Gas som tankats på Q-star:s tankstation i Brålanda


Gas som levererats från Brålanda via lastväxlarflak till Busstrafiken i Trollhättan


Gas som levererats till Dahlbergs slakteri för värmeproduktion

Panorama Theme by Themocracy