Gasleveranser November 2015

Av Anders, december 11, 2015 7:48 e m

Gasleveranser från Biogasproduktionen i Brålanda kommer månadsvis presenteras på denna hemsida med Normalkubikmeter gas/dygn i tre olika diagram. Energiinnehåller i en Normalkubikmeter fordonsgas är 9,67kWh/Nm3. I rågasen som levereras till Dahlbergs för värmeproduktion är energiinnehållet ca 6,3kWh/Nm3

Gas som tankats på Q-star:s tankstation i Brålanda

Gas som levererats från Brålanda via lastväxlarflak till Busstrafiken i Trollhättan

Gas som levererats till Dahlbergs slakteri för värmeproduktion

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy